sko VERV

Styremedlem Billedkunstnere i Oppland 1993-1994.

Medlem av Norsk Kulturråds innkjøpskomité (for BKO) 1995-96.