separatutstillinger UTSMYKNINGER

1984 Nordre Ål Menighetssenter
1992 Montebellosenteret Mesnalia
1995 Vårt Land Oslo
Norsk Veimuseum Øyer
Norsk Fjellmuseum Lom
1997 Vestre Krematorium Oslo
Hånes Kirke Kristiansand
2000-2003 Fredheim Omsorgssenter
Dovre Kommune
2000 Saksumdal Kirke Saksumdal
2001 "Det stille rommet" Frydenborgsenteret Risør
2001-2002 Sparebanken Øst Bragenes Torg
2002 Det Kongelige Justisdepartement. Hvilerom advokater Oslo
2003 Det Kongelige Justisdepartement. Økokrim Oslo
2004-2005 Eina Kirke, Eina
2007 Lillehammer Kirke
2007-2008 Petter Dass-Museet
2009 Gulset Kirke