moenster ÅRS- ELLER LANDSDELSUTSTILLING

1986 Østlandsutstillingen
1990 Vestlandsutstillingen
Østlandsutstillingen
1991 Vestlandsutstillingen
Østlandsutstillingen
1992 Høstutstillingen
Sørlandsutstillingen
Vestlandsutstillingen
Østlandsutstillingen
1993 Sørlandsutstillingen
Vestlandsutstillingen
Østlandsutstillingen
1997 Sørlandsutstillingen
1998 Høstutstillingen